ENVOLUPANT TÈRMICA
UN DELS PUNTS CLAU PERQUÈ TOT HABITATGE SIGUI EFICIENT ENERGÈTICAMENT

ENVOLUPANT TÈRMICA

Segons la directiva Europea 2010/31/EU, a partir de l’any 2018 per a edificació pública i 2020 per a la resta d’edificis de nova construcció, tots els edificis hauran de ser de consum energètic gairebé nul (nZEB-nearly Zero Energy Buildings). També dites “Cases Pasives”.

Des de House Hàbitat oferim la possibilitat de construir només l’estructura i envolupant tèrmica del seu projecte, amb tots els beneficis que això comporta:

RAPIDESA D’EXECUCIÓ: Es pot realitzar el muntatge d’una estructura d’un habitatge d’uns 200m2 en 5 dies.

ALTA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: L’estructura de fusta, juntament amb els aïllaments, el control de l’estanquitat de l’envolupant i el muntatge de les fusteries amb un segellament correcte ens proporciona la base perfecta per a aconseguir una “Casa Passiva”.

FONAMENTACIÓ MÉS ECONÒMICA: el pes d’una estructura de fusta pot ser una quarta part comparat amb formigó.

ABSÈNCIA DE PONTS TÈRMICS: La construcció amb fusta permet un major control dels ponts tèrmics.

SOSTENIBILITAT: La fusta prové de boscos certificats (segells FSC i PEFC). A més, la construcció en fusta necessita de menys energia, suposa un menor impacte ambiental i menor petjada de carboni que les convencionals: la fusta és un embornal de CO2.

A més és compatible amb altres Gremis / Industrials: lampista, pladurer, pintor, paleta, cuines…