QUÉ ES LA GEOBIOLOGÍA?

LLa geobiología és una ciència que uneix coneixements ancestrals amb recents recerques científiques, estudiant les relacions entre els éssers vius i les energies naturals que emanen de la terra (vetes d’aigua, falles geològiques, línies Hartmann, línies Curri, …) i les artificials generades per l’home (camps elèctrics, magnètics, alta freqüència, …).

La influència de les radiacions pot incidir en el desenvolupament de malalties a tots els nivells, especialment en el sistema nerviós central i immunològic.

L’estudi de geobiología detecta els llocs amb geopatías en els quals les emissions de radiacions poden afectar a la nostra salut per limitar-los, apantallarlos o evitar-los.

És especialment important analitzar els llocs on dormim, treballem o passem més temps.
Fent un estudi de geobiología i Feng Shui previ a la construcció d’un habitatge podem determinar la millor ubicació on situar-ho.

CURS GEOBIOLOGIA AMB MARIANO BUENO

Més informació sobre geobiología a www.arquitecturasana.com