EDIFICI PLURIFAMILIAR MELCIOR DE PALAU

Home / / / EDIFICI PLURIFAMILIAR MELCIOR DE PALAU

MELCIOR DE PALAU (BARCELONA)

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Edifici plurifamiliar de 4 habitatges, en el Districte de Sants (Barcelona), situat entre mitgeres. Respectem la façana existent, catalogada com a històrica, i construïm al seu voltant. Donada la seva complexitat estructural s’ha dissenyat perquè el nou edifici treballi conjuntament amb la façana existent, mitjançant una fonamentació conjunta i empotraments puntuals en la façana existent, resultant el conjunt final un únic element constructiu i a nivell energètic un comportament conjunt. Aïllaments amb fibra de fusta i cel·lulosa reciclada, sistemes de renovació d’aire amb recuperador d’energia i bateries d’aigua per a climatització, aerotermia per a producció d’aigua calenta sanitària, façanes acabades en morter de silicat aplicat sobre panell de fibra de fusta de 265 kg/m2 de densitat i envans pluvials laterals.

Interiorismo: studiosonas.com

www.casamelcior.com