CAN TANCA (IBIZA)

Home / / / CAN TANCA (IBIZA)

CAN TANCA (IBIZA)

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Can Tanca és un habitatge unifamiliar situat a l’interior de l’illa d’Eivissa, que pretén ser de les cases més eficients del planeta. Acaba d’aconseguir la certificació Passivhaus Premium, sent la cinquena del món.

L’habitatge uneix l’aspecte de construcció tradicional de l’illa, de cases de poca alçada amb murs emblanquinats, amb solucions innovadores per a fer-la el més sostenible possible. Aconsegueix baixes demandes energètiques a través d’un disseny bioclimàtic optimitzat i un nivell d’infiltracions d’aire molt baix: 0,24 ren / ha 50 Pa, menys de la meitat del límit que exigeix l’estàndard Passivhaus de 0,6 ren/h (un habitatge convencional de nova construcció a Espanya té- típicament- un nivell d’infiltracions superior a 10 ren/ha 50 Pa).

És un habitatge d’estructura de fusta certificada PEFC -de boscos gestionats de manera sostenible- amb aïllaments de fibra de fusta i un arrebossat de calç com acabat exterior, que la mimetitza amb les altres construccions illenques. Es protegeixen les finestres amb persianes exteriors i una pèrgola amb plantes de fulla caduca. A més, compta amb una instal·lació fotovoltaica in-situ i ex-situ amb la qual produir l’electricitat necessària per al funcionament de l’habitatge i sistemes de recuperació d’aigües.

House Habitat va executar tota l’estructura de fusta i els aïllaments de fibra de fusta de parets exteriors i coberta, així com el segellat per garantir una correcta estanqueitat de tot el conjunt.