CASA PASSIVA

CASES

AÏLLAMENT TÈRMIC

Gràcies a un espessor considerable de aïllament tèrmic, les cases passives pateixen una pèrdua de calor molt limitada. Les necessitats de calefacció encara necessàries són casi nul·les.

PORTES I FINESTRES

Les portes i finestres són des de un punt de vista tèrmic, el punt dèbil de la construcció en el sentit de que són una font important de pèrdues de fred i calor. A totes les nostres vivendes instal·lem finestres de fusta laminada de primera qualitat.

PLANIFICACIÓ I DISSENY

És de vital importància un disseny intel·ligent i bioclimàtic de l’habitatge. Una casa solar passiva ben dissenyada tindrà temperatures agradables constants al interior durant tot l’any i farà un bon ús de la llum natural. Per tant, requerirà menys energia per escalfar, refredar i il·luminar que una casa convencional.

CONTROL D'ESTANQUEÏTAT DE L'AIRE

Control d’estanqueïtat de l’aire. Els orificis en la envolvent de l’edifici causen un gran número de problemes, particularment durant els períodes més freds de l’any. Els fluixos de l’aire del interior al exterior a través de escletxes i forats té un alt risc de provocar condensacions en la construcció.

Una bona estanqueïtat al aire augmenta el confort i disminueix les pèrdues. Amb una casa passiva, el habitant disposa d’un edifici que garanteix un gran confort tèrmic i una qualitat constructiva superior, gràcies a un concepte intel·ligent i no gràcies a una infraestructura desmesurada.

ELS PONTS TÈRMICS

La eliminació dels ponts tèrmics permet disminuir les pèrdues de calor i evita patologies degudes a la condensació (fongs, etc.).

SISTEMA DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR DE ENERGÍA

Instal·lem un sistema de VMC doble fluix (amb certificació Passive House Institute) que assegura la qualitat de l’aire i aporta un gran confort tèrmic i estalvia energia. Amb aquest sistema i un petit suport de calor, mitjans una estufa de biomassa (aconsellem pellets) i terra radiant elèctric de baix consum en els banys, aconseguim que als nostres habitatges puguin eliminar-se els sistemes de calefacció tradicional.

PER QUÉ CASES PASSIVES?

H

ouse Habitat construeix cases passives o de consum casi nul. Habitatges eficients energèticament, ecològiques i sanes; a on apliquem els recursos de la arquitectura bioclimàtica combinats amb una eficiència energètica molt superior a la construcció tradicional. Són cases amb un consum energètic molt baix i que ofereixen durant tot l’any (a diferencia de la construcció tradicional) una temperatura ambient confortable sense la aplicació de la calefacció convencional.

La Directiva Europea pretén que al 2020 tots els edificis nous tinguin un consum d’energia casi nul. Nosaltres ja ho estem aplicant als nostres habitatges.

CRITERIS PER UNA CASA PASSIVA

L

es cases passives són cases que utilitzen recursos de la arquitectura bioclimàtica, però que combinen aquesta amb una eficiència energètica sense igual: són cases hermètiques. Les finestres existeixen per que entri la llum i puguin obrir-se, encara que no es faci per evitar que s’escapi la calor. El aïllament d’aquestes llars és absolut, i la renovació d’aire es realitza a través d’un sistema de ventilació amb un intercanviador de calor, que renova el aire evitant que s’escapi el calor amb ell.

Disseny intel·ligent i bioclimàtic de l'habitatge