LA TEVA SALUT TAMBÉ DEPÈN DE LA TEVA LLAR

LA BIOCONSTRUCCIÓ

BAIX IMPACTE AMBIENTAL

Hem de ser conscients de que tot el que un ésser viu realitza afecta als demés, tal que una acció mai queda aïllada sinó que provoca reaccions, tangibles o no, a major o menor termini de temps.

ELS MATERIALS

BIOCOMPATIBLES

Els materials utilitzats han de ser naturals i no tòxics, han de facilitar els intercanvis de humitat entre la vivenda i l’atmosfera. La vivenda ha de  “respirar”.

EL FENG SHUI

DISPOSICIÓ DEL ESPAI

Realitzem estudis de feng shui tradicional per analitzar la relació entre els espais construïts i els individus que els habiten. La observació durant segles del entorn, la funcionalitat del espai i de orientació han tingut com resultat un conjunt de normes en les que recolzar-nos per potenciar el espai físic on vivim.

LA GEOBIOLOGÍA

VIDA I TERRA

La Geobiología és una ciència que, recollint els coneixements profunds de la saviesa tradicional i unint-los amb les més recents recerques científiques, centra el seu interès en l’estudi de les relacions entre els éssers vius i les energies que emanen de la terra, les que provenen de les radiacions còsmiques, i per la pròpia activitat humana.