FUSTA D’ORIGEN SOSTENIBLE

La fusta és un recurs natural i en bioconstrucció s’utilitza amb bastant assiduïtat per la capacitat d’aquest material per construir entorns habitables, saludables i ecoeficients.

La fusta és flexible, higroscòpica, regula el fred i la calor interior, la seva producció i eliminació no contamina el medi ambient ja que pot ser reutilitzada o reciclada.

La fusta que utilitzem per les nostres habitatges és de origen sostenible. Segells FSC I PEFC.

AÏLLAMENTS NATURALS O RECICLATS

Utilitzem aïllaments ecològics (cel·lulosa reciclada, cotó reciclat, llana d’ovella, cànem, lli, suro,… ), en comptes de llana de roca o materials similars que poden ser perjudicials per la nostra salut, per el medi ambient i per les persones que ho fabriquen.

FUSTERÍA DE FUSTA

Las finestres i portes de fusta d’origen sostenible són les mès adïents. Actualment es fabriquen de manera que ajusten a la perfecció, amb totes les garanties de estanqueïtat, i a preus molt competitius. La fusta és el material que aconsegueix aïllar millor i a més té les millors qualitats estètiques.

PINTURES I LASURS

Utilitzem pintures minerals per als interiors, són absolutament transpirables i microporosas. Les parets poden “respirar” i regular la humitat de forma natural. No contenen dissolvents, conservants, biocidas ni plastificantes, per això no produeixen emissions tòxiques. La seva naturalesa mineral i alcalina les fa adverses a fongs i floridures sense necessitat d’incorporar fungicides, un gran avantatge, sobretot per a persones sensibles com els nens i al·lèrgics. Són segures; en cas d’incendi, no s’inflamen, no propaguen el foc i no desprenen gasos tòxics de combustió. Per als acabats en fusta (interiors i exteriors) usem lasurs a porus obert d’olis i resines vegetals, amb pigments minerals i òxids de ferro que asseguren una excel·lent protecció contra l’efecte dels rajos UV.

INSTALACIÓ ELÉCTRICA BIOCOMPATIBLE

La execució de la toma de la terra amb massa i l’ús de cable apantallat per tota la instal·lació elèctrica ens permet evitar la contaminació electromagnètica a les nostres cases. Es pot reforçar el sistema amb la instal·lació de bioswitches.

SISTEMA D’AIRE AMB RECUPERADOR D’ENERGÍA

Instal·lem un sistema de VMC doble flux (amb certificació Passive House Institute) que assegura la qualitat de l’aire, a través de l’extracció de l’aire viciat en les estances humides (cuina, banys, safaretjos,…) i que simultàniament assegura l’insuflació d’aire nou filtrat (amb filtres d’alta eficiència) en les estances seques (saló, menjador, dormitoris,…), aportant un gran confort tèrmic i estalvi d’energia.

AEROTÈRMIA PER AIGUA CALENTA SANITARIA

Utilitzem bombes aerotèrmiques per la producció de A.C.S., que utilitzen el calor del aire ambient com energia renovable i, gracies a la seva exclusiva tecnologia, ofereixen un excepcional rendiment que garanteix confort i un estalvi energètic de fins el 70%

RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

L’aigua és el nostre recurs més valuós. Instal·lem canalons per a la recollida i oferim sistemes per a l’aprofitament de l’aigua de pluja de manera que pugui ser utilitzada per a la llar i jardí.

DEPURADORES ECOLÒGIQUES

Oferim depuradores d’enginyeria ecològica per tractar les seves aigües residuals. Es tracta d’un sistema pioner que funciona sense energia elèctrica i quasi no requereix manteniment. La instal·lació es fa amb materials reciclats i reutilitzats, i amb una afectació mínima del entorn i el seu paisatge

PISCINES NATURALS

Descobrir la sensació de banyar-se sense picors en els ulls ni en la pell, en aigua natural i cristal·lina. Eliminar la preocupació per l’estat de l’aigua (pH, color, etc.), la qual cosa suposa un gran estalvi en l’ús de productes químics. Un acurat disseny possibilita que plantes, bacteris i petits organismes mantinguin l’aigua en un estat de neteja excepcional, només comparable amb els rius i llacs de muntanya.